🚧 ทางโครงการฯ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์

แจ้งการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว
บริเวณซอยราษฎร์บูรณะ 32/2
เพื่อดำเนินการรื้อย้ายสายไฟฟ้า
วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:00 – 16:00 น.
🚘 สำหรับรถที่จะไปถนนสุขสวัสดิ์
ให้ใช้ซอยสุขสวัสดิ์ 33/1 โดยใช้ช่องจราจรสวนทางพิเศษ
( Reversible lane )
**ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือนจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้อื่น

Leave a Reply