คำถามที่พบบ่อย

 • การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม
 • ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ ประกอบด้วย
  – บริษัท เอพซิลอน จำกัด
  – บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
  – บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด
  – บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด
 • ผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า ไอทีดี-วีซีบี ซึ่งประกอบด้วย
  – บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด มหาชน
  – บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
 • วันที่ 10 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 23 ตุลาคม 2567
 • ระยะเวลา 1,020 วัน

เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างมีปริมาณจราจรที่หนาแน่น และมีถนนหลายสาย เช่น ถนนราษฎร์บูรณะ ถนนสุขสวัสดิ์ ถนนประชาอุทิศ ถนนจอมทองบูรณะ และถนนพระราม2 จึงทำให้การก่อสร้างของสัญญาที่ 3 แบ่งช่วงเวลาการก่อสร้างเป็น 2 ช่วงเวลา ได้แก่

 • เวลา 10:00 – 15:00 น.
 • เวลา 22:00 – 04:00 น.

สามารถติดตามความก้าวหน้า หรือร้องเรียนผ่าน Facebook, Twitter, Instagram
และเวบไซต์ www.exat-rama3c3prject.com
โดยดูรายละเอียดได้ที่หน้าติดต่อเรา

ในเบื้องต้นให้ผู้เสียหายประสานกับเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อขอความช่วยเหลือ หรือ
สามารถร้องเรียนผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้
☎️ สายด่วนกทพ. 1543
🚧 เพจ Facebook โครงการฯ สัญญา 3
📞 เจ้าหน้าที่โครงการ 063-353-9026