🚧 ทางโครงการฯ ได้ทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เส้นทางลัด เพื่อหลีกเลี่ยงงานก่อสร้างของโครงการฯ บนถนนสุขสวัสดิ์ และถนนราษฎร์บูรณะ

ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าว
โปรดสังเกตป้ายเตือนจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้อื่น

Leave a Reply