🚧 ทางโครงการฯ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์

แจ้งการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว
บริเวณถนนพระราม2 ช่วงกม.11+690 ถึง กม.12+385 ของโครงการฯ เพื่อก่อสร้างฐานรากเสาตอม่อ
ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2565 – 31 ธันวาคม 2566
ตลอด 24 ชั่วโมง
🚘 สำหรับรถที่จะไปถนนเลียบทางด่วนดาวคะนอง /
ถนนจอมทองบูรณะ ให้ใช้ช่องจราจรพิเศษทดแทน
**ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือนจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้อื่น
โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 3

Leave a Reply