🚧 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 3 บริเวณถนนจอมทองบูรณะ

🚧 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ
โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 3
บริเวณถนนจอมทองบูรณะ

Leave a Reply