คณะกรรมการระบบ ISO บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับผู้รับจ้างสัญญาที่ 3 (ITD-VCB) ให้การตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการจัดการที่ดำเนินการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 🌍

🚧 Internal Audit by ISOC
คณะกรรมการระบบ ISO บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับผู้รับจ้างสัญญาที่ 3 (ITD-VCB) ให้การตรวจติดตามภายใน (Internal Audit)
เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการจัดการที่ดำเนินการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 🌍

Leave a Reply