Default image

admin

🚧 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ ผู้รับจ้างสัญญาที่ 3 (ITD-VCB) และที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (UAE) ให้การติดตามร่วมตรวจมาตรการด้านความปลอดภัย และการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ (Safety and Environment Audits)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ผู้ให้บริการคว…

🚧 ทางโครงการฯ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 🌍 มีการปฏิบัติตามแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน โดยติดตามตรวจสอบฯ บริเวณวัดสารอด

ทางโครงการฯ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีการปฏิบั…

🚧 ทางโครงการได้ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด19 🦠 ทั้งบริเวณบ้านพักพนักงาน และออฟฟิตสำนักงาน เป็นประจำ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการป้องกัน และลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ทางโครงการได้ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโ…

🚧 ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า ไอทีดี-วีซีบี ได้ทำการลงพื้นที่เข้าชี้แจงแผนงานการก่อสร้าง และตำแหน่งเสาของโครงการฯ 🏗 บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 33/1 และ ซอยราษฎร์บูรณะ 32/2

เพื่อร่วมรับฟังข้อเสนอแนะ และหาแนวทางแก…