🛸 ภาพถ่ายทางอากาศ บนทางด่วนเฉลิมมหานคร ประจำเดือนมีนาคม2566

🛸 ภาพถ่ายทางอากาศ บนทางด่วนเฉลิมมหานคร
ของโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 3
 
ประจำเดือนมีนาคม 2566
ตั้งแต่บริเวณโรงพยาบาลบางประกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
ถึง ธนาคารกสิกรสำนักงานใหญ่ ถนนราษฎร์บูรณะ ครับ/ค่ะ