🚨🚧 แจ้งการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว 🚧🚨

🚨🚧 แจ้งการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว 🚧🚨
บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ ฝั่งขาออกกรุงเทพฯ
จำนวน 2 ช่องจราจร ด้านซ้ายทาง
 
เพื่อดำเนินการก่อสร้างฐานรากเสาตอม่อของโครงการฯ
ตั้งแต่วันที่ 8 – 29 มีนาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง
 
**ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือนจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้อื่น