🚨🚧 แจ้งการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว

🚨🚧 แจ้งการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว 🚧🚨
บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณทางออกไปถนนสุขสวัสดิ์
ขาออกกรุงเทพฯ
 
วันที่ 10-11 มิถุนายน 2567 เวลา 22.00 – 05.00 น.
เพื่อดำเนินการติดตั้งคานขวางของโครงการฯ
 
🚘 สำหรับรถขนาดเล็กที่จะไปถนนสุขสวัสดิ์ให้ใช้ทางออกชั่วคราวทดแทน สำหรับรถขนาดใหญ่ให้ใช้ทางขึ้นมุ่งหน้าดาวคะนองทดแทน
 
**ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือนจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้อื่น