🚨🚧 แจ้งการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว

🚨🚧 แจ้งการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว 🚧🚨
👉🏻 บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร
วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 – 31 พฤษภาคม 2568 เวลา 21.00 – 05.00 น.
เพื่อดำเนินการติดตั้งคานขวางของโครงการฯ
ทั้งหมด 3 จุดดังนี้
1. บริเวณทางขึ้นมุ่งหน้าไปดาวคะนอง ขาออกกรุงเทพ
( แสดงในรูปภาพที่ 1 )
2. บริเวณหน้าด่านฯ ดาวคะนอง ขาเข้ากรุงเทพฯ
( แสดงในรูปภาพที่ 2 )
3. บริเวณหน้าด่านฯ สุขสวัสดิ์ ขาเข้ากรุงเทพฯ
( แสดงในรูปภาพที่ 3 )
**ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือนจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้อื่น