🚨🚧 แจ้งการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว

🚨🚧 แจ้งการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว 🚧🚨
เพื่อดำเนินการก่อสร้างบ่อร้อยสายไฟใต้ดิน
 
บริเวณซอยประชาอุทิศ3
วันที่ 5-15 เมษายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง
 
**ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือนจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้อื่น