🚧 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 10:00 น. ณ การ์เด้น คอร์ท คอนโดมิเนียม

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ร่วมกับสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ
ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า ไอทีดี-วีซีบี
เข้าชี้แจงแผนงานการก่อสร้างของโครงการฯ 🏗
บริเวณพื้นที่ซอยราษฎร์บูรณะ32/2 และซอยสุขสวัสดิ์ 33/1
📍เพื่อร่วมรับฟังข้อเสนอแนะ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างของโครงการฯ
สร้างความสะดวก และปลอดภัยให้กับประชาชน
โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 3