🚨🚧 แจ้งการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว

🚨🚧 แจ้งการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว 🚧🚨
👉🏻 บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร
บริเวณด่านฯ สุขสวัสดิ์ ขาเข้ากรุงเทพฯ
จำนวน 2 ช่องจราจรด้านขวาทาง
 
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 กรกฏาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง
เพื่อดำเนินการก่อสร้างทางลงเชื่อมถนนประชาอุทิศ
 
**ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือนจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้อื่น