🚨🚧 แจ้งการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว

🚨🚧 แจ้งการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว 🚧🚨
บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 33/1
เพื่อดำเนินการติดตั้งคานขวางของโครงการฯ
 
วันที่ 15 ธันวาคม 2566 – 20 มกราคม 2567 เวลา 09.00 – 15.00 น.
🚘 สำหรับรถที่จะไปถนนราษฎร์บูรณะ
ให้ใช้ซอยราษฎร์บูรณะ 30 ทดแทน
 
**ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือนจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้อื่น