🚨🚧 แจ้งการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว

🚨🚧 แจ้งการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว 🚧🚨
บริเวณซอยราษฎร์บูรณะ 32/2
เพื่อดำเนินการติดตั้งคานขวางของโครงการฯ
 
วันที่ 15 – 22 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 15.00 น.
🚘 สำหรับรถที่จะไปถนนสุขสวัสดิ์
ให้ใช้ซอยราษฎร์บูรณะ 30 ทดแทน
 
**ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือนจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้อื่น