🚨🚧 แจ้งการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว

🚨🚧 แจ้งการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว 🚧🚨
บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ (ช่วงป้ายรถเมล์กม.9)
ช่องชิดเกาะกลาทั้งฝั่งขาเข้า และฝั่งขาออกกรุงเทพฯ
ฝั่งละ 2 ช่องทาง คงเหลือ 1 ช่องทาง
 
วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 22:00 – 04:00 น.
เพื่อดำเนินการติดตั้งคานขวางของโครงการฯ
 
**ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือนจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้อื่น