🚨🚧 แจ้งการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว

🚨🚧 แจ้งการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว 🚧🚨
บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ ขาเข้ากรุงเทพฯ ฝั่งคู่ขนาน
(ช่วงป้ายรถเมล์กม.9)
 
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 22:00 – 04:00 น.
เพื่อดำเนินการติดตั้งคานขวางของโครงการฯ
 
**ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือนจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้อื่น