🚨🚧 แจ้งการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว

🚨🚧 แจ้งการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว 🚧🚨
👉🏻 บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณทางขึ้นมุ่งหน้าไปดาวคะนอง
 
วันที่ 27 สิงหาคม 2566 เวลา 00:01 – 04:00 น.
เพื่อดำเนินการติดตั้งคานขวางของโครงการฯ
 
🚘 สำหรับรถที่จะไปดาวคะนอง ให้ใช้ถนนสุขสวัสดิ์ทดแทน
 
**ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือนจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้อื่น