🚨🚧 แจ้งการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว

🚨🚧 แจ้งการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว 🚧🚨
👉🏻 บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร
 
วันที่ 20 สิงหาคม 2566 – 25 ตุลาคม 2567
เวลา 22:00 – 04:00 น.
เพื่อดำเนินการติดตั้งคานขวางของโครงการฯ
 
1. ปิดเบี่ยงจราจรบริเวณวัดสารอด – ด่านฯ ดาวคะนอง
จำนวน 2 ช่องจราจร ด้านซ้ายทาง ทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก
2. ปิดเบี่ยงจราจรครั้งละ ไม่เกิน 5 นาที ⚠️
จำนวน 1 ช่องจราจร ด้านขวาทาง ทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก
 
**ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือนจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้อื่น