🚨🚧 แจ้งการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว

🚨🚧 แจ้งการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว 🚧🚨
บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 33/1 และ ซอยราษฎร์บูรณะ 32/2
 
เพื่อดำเนินการติดตั้งคานขวางของโครงการฯ
วันที่ 31 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2566 เวลา 22:00 – 04:00 น.
 
🚘 สำหรับรถที่จะไปถนนสุขสวัสดิ์ และ ถนนราษฎร์บูรณะ
ให้ใช้ซอยราษฎร์บูรณะ 30 ทดแทน
 
**ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือนจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้อื่น