📣📣 ทางโครงการฯ ได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณถนนพระราม2 ขาเข้า

🚨🚧 แจ้งการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว 🚧🚨
บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร ช่องทางซ้าย ช่วงทางขึ้นสะพานพระราม9
ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2565 – วันที่ 30 มิถุนายน 2566
⚠️ โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว #ขออภัยในความไม่สะดวก 🙏🏻
**ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือนจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้อื่น
โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 3