🚨🚧 แจ้งการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว

🚨🚧 แจ้งการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว 🚧🚨
บริเวณถนนเลียบด่านฯ สุขสวัสดิ์
เพื่อดำเนินการก่อสร้างฐานรากเสาตอม่อ
วันที่ 10 มิถุนายน 2566 – 31 ตุลาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง
 
🚗🚦 สำหรับรถที่จะไปถนนสุขสวัสดิ์
ให้ใช้ช่องทางจราจรพิเศษทดแทน
 
**ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือนจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้อื่น