🚨🚧 แจ้งการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว

🚨🚧 แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว 🚧🚨
⚠️ ครั้งละ ไม่เกิน 5 นาที ⚠️
👉🏻 บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร
บริเวณกลางสะพานพระราม9 ฝั่งขาเข้าและขาออกกรุงเทพฯ

วันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2566 เวลา 23:00 – 05:00 น.
เพื่อดำเนินการก่อสร้างเสาตอม่อของโครงการฯ

**ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือนจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้อื่น