🚨🚧 แจ้งการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว

🚨🚧 แจ้งการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว 🚧🚨
บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณสะพานพระราม9
ฝั่งขาเข้า และฝั่งขาออกกรุงเทพฯ
เพื่อดำเนินการก่อสร้างคานขวางของโครงการฯ
 
วันที่ 12 พฤษภาคม – 30 พฤศจิกายน 2566
เวลา 22:00 – 04:00 น. จำนวน 2 ช่องจราจร ด้านซ้ายทาง
 
**ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือนจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้อื่น