🚧 ได้ทำการยกติดตั้งคานขวางสำเร็จรูป (Precast Crossbeam)

🚧 โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 3
 
ได้ทำการยกติดตั้งคานขวางสำเร็จรูป (Precast Crossbeam) เพื่อก่อสร้างทางพิเศษยกระดับ 2 ชั้น (Double Deck) ตัวแรกของประเทศไทยคร่อมทางด่วนเดิม ตั้งแต่รอยต่อสัญญาที่ 4 (สะพานพระราม 9 ตัวใหม่) จนถึงจุดตัดทางลงทางด่วนถนนพระราม 2 ระยะทางรวมประมาณ 5 กม.
 
🔖 ซึ่งปัจจุบันมีผลงานสะสมอยู่ที่
– แผนงาน 50.51%
– ผลงาน 55.02%
โดยภาพรวม เร็วกว่าแผน +4.51%