🚧 เข้าประชุมหารือ ร่วมกับสำนักงานเขตจอมทอง แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน

🚧 วันที่ 19 กันยายน 2566 ทางโครงการฯ
เข้าประชุมหารือ ร่วมกับสำนักงานเขตจอมทอง
แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างของโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 3
 
🧡 โดยมีคุณปูอัด ไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานครเขต 26 เป็นประธาน
และมีการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ร่วมกับผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า ไอทีดี-วีซีบี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 🏗
 
📍เพื่อร่วมรับฟังปัญหา และหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างของโครงการฯ
โดยทางโครงการได้เร่งแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าว
และมีมาตรการป้องกันหากเกิดขึ้นซ้ำอีก
สร้างความสะดวก และปลอดภัยให้กับประชาชน
ที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง