🚧 วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 9:30 น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ร่วมกับผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า ไอทีดี-วีซีบี

👷🏻‍♀️👷🏼 ให้การต้อนรับผู้สื่อข่าวจากช่อง 3
มาถ่ายทำความก้าวหน้าของโครงการฯ
และการปิดเบี่ยงจราจรบริเวณด่านฯ ดาวคะนอง
โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวัน