🚧 รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ลงพื้นที่ บริเวณวัดสารอด

🚧 รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ
ลงพื้นที่ บริเวณวัดสารอด
โดยมีการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ร่วมกับผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า ไอทีดี-วีซีบี
ให้การต้อนรับ 🏗
 
📍เพื่อร่วมรับฟังปัญหา และหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างของโครงการฯ
สร้างความสะดวก และปลอดภัยให้กับประชาชน