🚧 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

🚧 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
🔖 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
 
🌦️ ด้านคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
โดยติดตามตรวจสอบฯ บริเวณวัดสารอด
 
🚗 ด้านการคมนาคม ทำการตรวจนับปริมาณจราจร ถนนราษฎร์บูรณะ
บริเวณธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ สาขาราษฎร์บูรณะ