🚧 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนมกราคม 2567

🚧 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
🔖 ประจำเดือนมกราคม 2567
 
🌦️ ด้านคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
โดยติดตามตรวจสอบฯ บริเวณวัดสารอด
และอาคาร Happy Day Complex
 
🚗 ด้านการคมนาคม ทำการตรวจนับปริมาณจราจร ถนนราษฎร์บูรณะ
บริเวณธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ สาขาราษฎร์บูรณะ
 
💦 ด้านคุณภาพน้ำผิวดิน และนิเวศวิทยาทางน้ำ
โดยติดตามตรวจสอบฯ บริเวณคลองบางปะแก้ว