🚧 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

🚧 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
🔖 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
 
🌦️ ด้านคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
โดยติดตามตรวจสอบฯ บริเวณวัดสารอด
🚗 ด้านการคมนาคม ทำการตรวจนับปริมาณจราจร บริเวณธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ สาขาราษฎร์บูรณะ