🚧 นายมนตรี เดชาสกุลสม ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทน รองปลัดกระทรวงคมนาคม

🚧 วันที่ 5 ตุลาคม 2566
นายมนตรี เดชาสกุลสม ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทน รองปลัดกระทรวงคมนาคม
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง) ประธานคณะกรรมการกำกับตรวจสอบความปลอดภัยโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของกระทรวงคมนาคม
 
โดยมีนายชาตรี ตันศิริ รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ร่วมกับผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า ไอทีดี-วีซีบี ให้การต้อนรับ 👷🏻‍♂️👷🏻‍♀️
 
ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน บริเวณชุมชนป้าแดง
กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างของโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 3
 
📍เพื่อร่วมรับฟังปัญหา ของชุมชนป้าแดง
และหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างของโครงการฯ
โดยทางโครงการได้เร่งแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าว
และมีมาตรการป้องกันหากเกิดขึ้นซ้ำอีก
สร้างความสะดวก และปลอดภัยให้กับประชาชน
ที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง