🚧 ทางโครงการฯ ได้ทำการติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ 🫧💦

🚧 ทางโครงการฯ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 🌝🌍
ได้ทำการติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ 🫧💦
บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 33/1 และซอยราษฎร์บูรณะ 32/2
ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างของโครงการฯ
เพื่อลดฝุ่นละอองฟุ้งกระจายในอากาศ