🚧 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:00 น. ณ อาคาร แฮปปี้เดย์ บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 33/1

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ร่วมกับผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า ไอทีดี-วีซีบี
เข้าชี้แจงแผนงานการก่อสร้างของโครงการฯ 🏗
📍เพื่อร่วมรับฟังข้อเสนอแนะ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างของโครงการฯ
สร้างความสะดวก และปลอดภัยให้กับประชาชน
โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 3