🚧 ทางโครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ขุดลอกท่อระบายน้ำที่อุดตัน และซ่อมพื้นผิวจราจรที่ชำรุดชั่วคราว

🚧 ทางโครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ขุดลอกท่อระบายน้ำที่อุดตัน
และซ่อมพื้นผิวจราจรที่ชำรุดชั่วคราว
บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 33/1
ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงเขตก่อสร้างของโครงการฯ
เพื่อให้ผู้ใช้ทางสามารถสัญจรได้อย่างสะดวก 🚗🚙