📣📣 ทางโครงการฯ ได้ทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

📣 ทางโครงการฯ ได้ทำการติดป้าย
เพื่อประชาสัมพันธ์งานปิดเบี่ยงจราจร
 
🚨🚧 แจ้งการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว 🚧🚨
👉🏻 บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร
บริเวณหน้าด่านฯ ดาวคะนอง ขาเข้ากรุงเทพฯ
 
วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 00:01 – 04:30 น.
เพื่อดำเนินการติดตั้งคานขวางของโครงการฯ
 
**ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือนจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้อื่น