🚧 ทางโครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด และเก็บขยะ 🌝🌍

🚧 ทางโครงการฯ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 🌝🌍
ได้ทำการจัดรถฉีดพรมน้ำ พร้อมคนกวาดทำความสะอาดถนน
บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 33/1 , ซอยราษฎร์บูรณะ 32/2
และถนนราษฏร์บูรณะ
ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างของโครงการฯ
เพื่อลดฝุ่นละอองฟุ้งกระจายในอากาศ