🚧 ทางโครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด และเก็บขยะ 🌝🌍

🚧 ทางโครงการฯ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 🌝🌍
ได้จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด และเก็บขยะ
บริเวณรอบๆ เขตพื้นที่ก่อสร้างของโครงการฯ
เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาขยะสะสม ตามมาตรการสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ค่ะ