🚧 ทางโครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ซ่อมพื้นผิวจราจรที่ชำรุดชั่วคราว

🚧 ทางโครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ซ่อมพื้นผิวจราจรที่ชำรุดชั่วคราว
บริเวณซอยสุขสวัสดิ์50
เขตพื้นที่ก่อสร้างของโครงการฯ
เพื่อให้ผู้ใช้ทางสามารถสัญจรได้อย่างสะดวก 🚗🚙