📣📣 ทางโครงการฯ ได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณด่านฯ สุขสวัสดิ์ และ ด่านฯ ดาวคะนอง

🚨🚧 แจ้งการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว 🚧🚨
👉🏻 บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร
เพื่อดำเนินการก่อสร้างฐานรากเสาตอม่อ
1. วันที่ 5 – 31 สิงหาคม 2565
บริเวณด่านฯ สุขสวัสดิ์ขาเข้ากรุงเทพฯ ด้านขวาทาง จำนวน 1 ช่องจราจร และ ไหล่ทางด้านซ้ายมาจากพระราม2
2. วันที่ 5 สิงหาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566
บริเวณด่านฯ สุขสวัสดิ์ขาเข้ากรุงเทพฯ ด้านซ้ายทาง
จำนวน 1 ช่องจราจร
2. วันที่ 21 สิงหาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566
บริเวณด่านฯ สุขสวัสดิ์ขาเข้ากรุงเทพฯ ด้านซ้ายทาง
จำนวน 3 ช่องจราจร
**ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือนจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้อื่น
โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 3