🚧 ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า ไอทีดี-วีซีบี ได้ทำการลงพื้นที่เข้าชี้แจงแผนงานการก่อสร้างของโครงการฯ 🏗 บริเวณซอยสุขสวัสดิ์50

📍เพื่อร่วมรับฟังข้อเสนอแนะ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างของโครงการฯ
สร้างความสะดวก และปลอดภัยให้กับประชาชน
โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 3