🚧 ทางโครงการฯ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์

แจ้งการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 50
เพื่อดำเนินการก่อสร้างฐานรากเสาตอม่อ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 – วันที่ 31 ธันวาคม 2566
🚗🚦 สำหรับรถที่จะไปถนนประชาอุทิศ
ให้ใช้ช่องทางจราจรพิเศษทดแทน
**ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือนจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้อื่น
โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 3