🚧 ทางโครงการฯ ได้จัดหลักสูตรการอบรมปฐมนิเทศพนักงาน และความปลอดภัยผู้ปฏิบัติงานใหม่ ให้กับพนักงาน

👷🏼👷🏻‍♀️ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเบื้องต้น และแจ้งกฎระเบียบข้อบังคับของโครงการฯ ก่อนเริ่มปฏิบัติงานจริงของพนักงาน
โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 3