🚧 การอบรมปฐมนิเทศพนักงาน และความปลอดภัยผู้ปฏิบัติงานใหม่

🚧 ทางโครงการฯ ได้จัดหลักสูตรการอบรมปฐมนิเทศพนักงาน และความปลอดภัยผู้ปฏิบัติงานใหม่
ให้กับพนักงาน
 
👷🏼👷🏻‍♀️ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเบื้องต้น และแจ้งกฎระเบียบข้อบังคับของโครงการฯ ก่อนเริ่มปฏิบัติงานจริงของพนักงาน