🚧 ทางโครงการฯ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 🌝🌍

มีการปฏิบัติตามแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการคมนาคมขนส่ง
🔖 ประจำเดือนมกราคม 2566
โดยติดตามตรวจสอบฯ และด้านการคมนาคมทำการตรวจนับปริมาณจราจร ณ ถนนสุขสวัสดิ์ บริเวณแยกประชาอุทิศ
โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 3