🚧 โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 3

ในวันที่ 24 มกราคม 2566 ได้จัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตราการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมช่วงระยะก่อสร้าง 🏗️
โดยมี นางอินทิรา รัตนปัญญากร ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ กทพ. เป็นประธาน ซึ่งมีผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ สผ. สภาวิศวกร กรุงเทพมหานคร , ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก มจธ. , ผู้ให้บริการควบคุมงาน, ผู้รับจ้างของการทางพิเศษฯ , ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยครับ/ค่ะ