📣📣 ทางโครงการฯ ได้ทำการแจกใบปลิวประชาสัมพันธ์ บริเวณตู้เก็บเงินด่านฯ ดาวคะนอง

🚨🚧 แจ้งการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว 🚧🚨
👉🏻 บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร
เพื่อดำเนินการก่อสร้างฐานรากเสาตอม่อ
วันที่ 13 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566
บริเวณด่านฯ ดาวคะนอง ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ
จำนวน 2 ช่องจราจร ด้านขวาทาง
( ช่อง Easy Pass )
**ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือนจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้อื่น
โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 3