🚧 ทางโครงการฯ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 🌍 มีการปฏิบัติตามแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 🔖 ประจำเดือนมกราคม 2566

ด้านคุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน
โดยติดตามตรวจสอบฯ บริเวณวัดสารอด และซอยสุขสวัสดิ์ 33/1
โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 3