🚧 ทางโครงการฯ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 🌍 มีการปฏิบัติตามแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน

โดยติดตามตรวจสอบฯ บริเวณวัดสารอด และ คุณภาพน้ำผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ำ (ด้านเหนือน้ำและท้ายน้ำ) มีจุดติดตามตรวจสอบจำนวน 2 จุด คือ คลองบางปะแก้ว และคลองราษฎร์บูรณะ
โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 3