🚧 ทางโครงการฯ กิจการร่วมค้า ไอทีดี-วีซีบี ร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ

ร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ
👷🏻‍♀️👷🏼 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขฝุ่นละออง Pm2.5
ตรวจสอบสถานการณ์เรื่องฝุ่นละอองในอากาศที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม และแนะนำมาตรการในการจัดการฝุ่นละอองในโครงการฯ 🌍🌫😷
โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 3